Hướng Dẫn đăng ký thành viên

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Bước 1: truy cập website: http://viet-my.com.vn/ click vào phần đăng ký 

Bước 2: nhập đầy đủ thông tin yêu cầu

Sau khi điền đầy đủ thông tin Quý khách ấn đăng kí và tiếp tục mua sắm

Trò chuyện cùng Việt Mỹ