Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website http://viet-my.com.vn/ được vận hành bởi công ty TNHH điện tử Việt Mỹ. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập

.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

 

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.

 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên web.    

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng cho quá trình cung cấp dịch vụ và để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào mục đính xác nhận thông tin và chăm sóc khách hàng. Cam kết kho sử dụng vào mục đích thương mại khác

3- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

   Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ, KCN Liên Phương, Liên Phương, Thương Tín, Hà Nội

4- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

     Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về kd3.vietmy@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

     Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Passion Media chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Trò chuyện cùng Việt Mỹ